• Naar de vragenlijst

  • Naar de vragenlijst

Obesitas: noodzaak voor goede diagnostiek

Optimale behandeling van obesitas is dan ook zeer belangrijk, voor zowel de korte als lange termijn. Om een behandeling op maat voor obesitas te kunnen bieden en patiënten naar de juiste ondersteuning/zorg toe te leiden op de juiste plek, is het cruciaal dat bij iedere patiënt goede diagnosestelling van obesitas wordt verricht. Niet alleen een ongezonde leefstijl kan overgewicht of obesitas veroorzaken, maar ook andere oorzaken en bijdragende factoren spelen vaak een rol. Ook zijn er tal van factoren die afvallen juist tegenwerken en het overgewicht daarmee in stand houden. Deze factoren zijn grofweg in te delen in zeven categorieën, te bekijken op: https://www.partnerschapovergewicht.nl/stappenplan

Wat levert deze digitale vragenlijst op?

Om de diagnosestelling van obesitas te vereenvoudigen, is deze digitale vragenlijst ontwikkeld conform de richtlijn Overgewicht en Obesitas (2023, www.behandelovergewicht.nl). Dit is wereldwijd de eerste screeningstool voor diagnostiek naar onderliggende oorzaken van obesitas. Nadat uw patiënt de vragenlijst heeft ingevuld, wordt via een algoritme in kaart gebracht welke van de factoren uit de 7 categorieën obesitas bij iemand aanwezig zijn. Dit wordt vertaald naar ‘rode vlaggen’ die in de richting van mogelijke onderliggende oorzaken, bijdragende of in standhoudende factoren wijzen. Dit kan u vervolgens helpen om patiënt te verwijzen naar goede zorg, of kan u doen overwegen extra diagnostiek in te zetten. Dit is belangrijk, omdat pas na goede identificatie van onderliggende factoren van obesitas een effectieve én efficienter behandeling gestart kan worden. Als voorbeeld: bij iedereen starten met een leefstijlinterventie is dus zinloos als niet tegelijkertijd andere factoren aangepakt worden zoals aanpassen/vervangen van medicatie met een gewichtsverhogende bijwerking, behandelen van psychische klachten of een genetische oorzaak.

Voor meer informatie over de behandeling van de verschillende categorieën verwijzen we u graag naar de website van Partnerschap Overgewicht Nederland (https://www.partnerschapovergewicht.nl) en https://www.behandelovergewicht.nl

Meer weten?

Ook kunt u het webinar over de nieuwe richtlijn Overgewicht en Obesitas van 6 september j.l. terugkijken via: https://www.obpl.nl/webinars

Heeft u vragen naar aanleiding van de digitale vragenlijst?

Voor meer informatie over deze vragenlijst kunt u contact opnemen met:
coo@erasmusmc.nl

De vragenlijst wordt momenteel geactualiseerd en is tijdelijk niet beschikbaar.

Helemaal niet waarschijnlijk Zeer goed